Soms vanuit voldoening en dankbaarheid, soms ook vanuit frustratie maar altijd in de hoop dat het bemoedigt.

Ons bijenproject

Daar is hij dan: de bijbel in het Nederlands. Oftewel: in het hedendaagse Nederlands. Mooi toch? Ja, dat dacht ik ook en ik was dan ook van plan om vandaag direct een exemplaar te gaan kopen. En de eerste indruk was erg positief. Het is zeker geschreven in begrijpelijk Nederlands. Het gevaar is dat er nuances verloren gaan maar het is ook goed te beseffen dat dit gevaar er ook is bij alle andere vertalingen. Een vertaling kan gewoon nooit 100% weergeven wat God wil zeggen. Daar is niet alleen inspiratie bij de vertaler voor nodig maar zeker ook van de lezer.

Maar de lezers van mijn blog weten wel dat ik niet ergens over ga schrijven als ik niet ergens een probleem zie. En dat probleem zag ik overduidelijk toen we binnen de huiskring van de kerk Handelingen 18 (in de nieuwe vertaling) gingen lezen. Iedereen enthousiast, ik als bevroren…… Natuurlijk kan ik het dan niet laten om direct mijn kritiek te laten horen en ik bleek weinig bijval te krijgen wat mijn zorgen alleen maar vergrootte. Wat is het probleem?

Problemen in de nieuwe vertaling

Minstens 3 maal is het woord “discipel” of “discipelen” vervangen door het woord “christen” of “christenen” en daarbij is zelfs het woord “broeders” vervangen door “christenen”. Laat dat nou net het woord zijn waar ik altijd kippevel en een vreemde bijsmaak van krijg. Het woord “christenen” komt volgens mij 1 en mogelijk 2 maal voor in de oorspronkelijk tekst. Het was namelijk een bijnaam van buitenstaanders. Nergens in het nieuwe testament heeft een gelovige zichzelf “christen” genoemd. De buitenstaanders noemden hen zo en die hadden daar redenen voor. Het feit dat gelovigen zichzelf vandaag “christenen” noemen (“ja, want hoe noem jij jezelf dan als iemand vraagt wat je bent?”) toont mogelijk aan dat buitenstaanders die redenen niet meer zien. Toen werd gezien dat je anders was (en werd je christen genoemd) en nu wordt dat vrijwel niet meer gezien en wordt er naar gevraagd en noemen mensen zichzelf maar zo. Maar wat zijn mijn problemen met deze uitdrukking? Hier een lijstje:

  • het woord “christen” is een etiket. Jezus gaf ons niet een opdracht om te etiketteren.
  •  toen Jezus zei: “ga de wereld in en maak discipelen” zei hij niet: “ga de wereld in en maak christenen” omdat die er toen nog niet waren en dus niemand wist wat dit was.
  • het woord “discipel” is mogelijk niet van deze tijd maar geeft duidelijk wat anders aan dan het woord “christen”. Een discipel is iemand die in de leer is, die een weg gaat, die volgt, die meegaat met de meester. Een christen is iemand die mogelijk door de week achter de geraniums zit of zijn vrouw in bedwang houdt en vervolgens mooi weer speelt op zondag in de kerk. Wat ik wil zeggen: het heeft voor velen (voor mij en vele anderen) een hele andere lading.
  • het doet geen goed aan de grote gemeenschap geliefde moslims in Nederlands. Mijn vrouw is (ex) moslim en zal zich nooit “christen” noemen. Andere gelovigen keuren dit af. “Ja, nu ben je toch christen?” en gaan er helemaal aan voorbij dat “christen” zijn voor haar een volks identiteit is. Bij de burgelijke stand in Kroatie willen ze weten of mijn kinderen moslim zijn, Kroaat of Serviër, en wij laten dat dus maar leeg.
  • gelovigen in Nederland, vooral degenen die zichzelf christen noemen, hebben zich veel te veel opgesloten in hun kerk en gemeenschap en gaan er (in het algemeen) veel te weinig op uit om anderen te bereiken. De nieuwe vertaling helpt hen om op die weg door te gaan. “Christen” zijn is iets wat je bent, wat je blijkbaar bereikt hebt, ook al doe je niets.
  • Heel veel jongeren, die van huis uit “christen” zijn, kunnen nu denken dat het wel goed met hun zit (zeker ten opzichte van anderen die als “moslim” betiteld wordt).

Goed, ik kan nog wel even doorgaan en mogelijk doe ik dat een andere keer. Maar de korte discussie die volgde op mijn kritische noot, was op zich wel interessant (en verdrietig). De vraag werd aan mij gesteld: “Wat doe je dan met iemand die vraagt wat je bent?”. Oef, wat erg om die vraag te horen….. Ten eerste omdat het een foute vraag is om iemand te vragen “wat hij is”. Ik ben een mens. Zondaar, weliswaar gered maar daarmee niet meer of minder dan een wereldse moslim. Dus als iemand mij zou vragen “wat ik ben” (wat in Nederland overigens nog nooit aan mij is gevraagd) dan zal ik antwoorden met een vraag: “Wat wil je weten van me?” Mogelijk wil zo iemand weten wat ik geloof? Of wil diegene weten naar welke kerk of moskee ik ga? Ik ga in ieder geval niet antwoorden met “ik ben christen” want die zijn er in soorten en maten en helaas geliefde broeders en medediscipelen: mogelijk heeft het zout haar kracht verloren en is het nodig om op het pakje te zetten dat er zout inzit maar ik ga er over nadenken hoe dat zout haar kracht kan hervinden.

Vandaag was een mooie dag. Na een week met hoofdpijn, lijkt dit vandaag tot rust gekomen te zijn tijdens een middagje fietsen met mijn dochtertje van bijna 4. Het is zondag. Een rustdag. Helaas ervaar ik dat niet altijd zo. Kinderen op sleeptouw naar de kerk, soms zelf de kinderclub van veel te drukke en bijna overspannen kinderen zien te organiseren, eigen kinderen een plaats geven, weer naar huis, wat eten, moe……

Maar wat was er dan anders vandaag? Ik ben toch echt tot rust gekomen. Voel me beter. Dat begint met de dienst deze ochtend. Een gastspreker. Aparte vent. Best sympathiek en ik heb hem eerder meegemaakt. Hij begint goed. “Het gevaar voor ons zijn de gewoontes en de tradities”, begint hij te zeggen. Ja, daar ben ik het mee eens. En al snel gaat het over “tot leven komen” en dat we “moeten opstaan”. Het is een levendig en zelfs een beetje theatraal gebeuren. Helemaal niets mis mee. Maar ik zit daar gewoon met een andere wens. Ik zoek rust……

Dus terwijl hij ons wakker probeert te maken of te houden, en ons oppept, zit ik wat te zoeken in mijzelf. Wat is er mis met me? Wat mis ik? Ja, er is thuis stress, zelfs wat meer dan anders. Voel me niet gelukkig met de thuissituatie. En ik hoor de spreker uitleggen hoe we ons moeten uitstrekken naar “meer”. Nee, dat is het niet wat ik zoek. Verstandelijk begrijp ik zijn boodschap best maar nee, dit is niet de boodschap die mijn week gaat bepalen.

Aan het einde van de dienst volgt de oproep. Handen omhoog als je nieuwe vervulling wilt. En naar voren komen. Nee, mijn handen gaan niet omhoog en ik kom al helemaal niet naar voren. Ja, ik zie elke dag uit naar meer vervulling maar nee, ik heb geen behoefte om mijn hand daarvoor omhoog te steken.

En zo ga ik deze middag fietsen met mijn dochtertje van bijna 4. Ze is moe. Net als pappie. En ze gaat even lekker in het fietskarretje liggen (zie foto). Ik fiets met haar door Wageningen en over de dijk langs de uiterwaarden. Ze wil de boten zien en een ijsje eten. En ik kom tot rust en de antwoorden op vragen (waar ik me niet eens bewust van was dat ik ze had) komen rustig binnen. Ik ben op zoek naar rust die alleen door inkeer kan komen. Inkeer in de vorm van bezinning. Inkeer in de vorm van verootmoediging ook. Zoals de tekst zegt die me 25 jaar geleden al geraakt heeft: “In rust en bekering zal uw kracht zijn.” Ik ben op zoek naar heerlijkheid die alleen mogelijk is via eenvoud. Een heerlijkheid die alleen mogelijk is via een vorm van vasten, gebed, tot rust komen bij God en Hem tot je laten spreken. Rust en voldoening die alleen mogelijk is door me te verootmoedigen, tot verdriet te komen over tekortkomingen, door mijzelf richting anderen maar ook van anderen richting mijzelf. Maar ook verdriet over IS in Syrie en Irak, het oprukken van kwaad en haat, het feit dat we oplossingen zoeken via vijandschap en oorlog en niet meer verwachten van gebed.

En mijn gedachten gaan weer naar de dienst van deze ochtend. Mogelijk een bemoediging voor anderen maar voor mij ook een bevestiging dat we met zijn allen de plank zo makkelijk misslaan. We kunnen spreken over het gevaar van gewoontes maar als je dat volgens gewoonte elke zondag doet, en als je dat ook nog eens altijd tussen 10.50 en 11.40 doet, dan klopt er iets niet. Als je dan vervolgens, volgens gewoonte, een oproep doet en dan ook nog verwacht dat dit korte gebed, voor degenen die hun hand opstaken DE verandering betekent, dan klopt er heel veel niet. Zo werkt het niet. Hoe werkt het wel? HET werkt, via verootmoediging en het is helaas heel erg lang geleden dat ik daar een preek over gehoord heb.

Maar voor mij was het een prachtige dag. I am on track again. Door bekering en rust zult gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn.” (Jesaja 30:15) Het enige wat mij te doen staan is die tijd van stilte te organiseren. De inkeer en rust en vertrouwen en daarmee verlossing en kracht, zullen dan vanzelf komen.

Tieners Tieners ——> onzekerheid ——> facebook ——-> stukje zekerheid in de digitale wereld ——-> onzekerheid in de echte wereld —–> nog meer facebook of een vriendje of vriendinnetje ——-> weer wat meer zekerheid ——> minder interesse in zaken die niet direct met facebook of vriendje en vriendinnetje te maken hebben ——-> geen betrokkenheid bij gewone zaken als school, gezelligheid, gesprek, contact met grootouders ——> onzekere tieners.

Zoiets heb ik in gedachten. In Kroatie werd het al snel duidelijk: facebook biedt houvast aan eenzame tieners die afgelegen wonen en geen budget hebben om te kunnen bellen. Facebook is een goedkoop communicatie middel. In Kroatie bestaat ook gratis facebook. We noemen het “Bijstands facebook”. En zo zien we hen poseren en status updates plaatsen die soms mij als volwassene nogal doen schrikken. Dat zeg je toch niet? Nee, dat doen ze ook niet, ze schrijven dat op. Niemand in de buurt.

Het laatste jaar vind ik ze nogal ongemotiveerd en besef me dat dit groeiende is. Tijdens een programma (meestal in het weekend) moet ik steeds meer moeite doen om hen bij de smartphone weg te halen. De enige oplossing is dan om de smartphone bij hen weg te halen door een mandje rond te laten gaan waar die telefoons in gedropt dienen te worden. Vragen naar interesses levert niets op en ik vraag me af: hoe kun je jezelf en anderen vermaken op facebook als je geen interesses hebt? Hebben ze geen interesses? Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Die statusupdates gaan toch ergens over? Ja, die gaan over: 1) tienerliefde 2) over niets (“goedemorgen” – dan is het meestal al 10 uur – “iemand inbox?” – “het is saai hier” – “nog iemand wakker?” – dan is het 02.00 uur)

Het probleem is hier niet dat het fout is. Het probleem is dat het alles is. Facebook is alles voor hen. Ze hebben niet eens in de gaten dat die status updates nergens over gaan en dat ze hier geen enkele interesses ontwikkelen. Ze draaien in cirkeltjes van onzekerheid, facebook en via de facebook leegheid terug naar onzekerheid.

Wat kun je er aan doen? Hoe zijn die tieners te helpen? Ik lig er soms echt wakker van (samen met mijn vrouw). Volgens mij is er door ons heel weinig aan te doen. Het achterliggende probleem is gewoon te groot daarvoor. Dat betreft ouders die vergeten zijn aandacht te geven en die hebben tieners gekweekt die zich onzeker terugtrekken uit de grote boze wereld waar ze bang voor zijn. We hebben het geprobeerd en we blijven het proberen. We namen ze mee naar Nederland waar ze als prinsen en prinsessen zijn ontvangen, we namen ze mee op jeugdkamp, organiseerden jeugdweekenden, lieten hen meedoen in de organisatie en leiding maar telkens als we iets van henzelf verwachten, dan zijn ze niet beschikbaar. Dan hebben ze ineens een vriendje. En zij denken dat die hen de zekerheid zal geven voor dit leven die ze nodig hebben. Het vriendje waar ze via facebook zo naar hebben gezocht (bewust en onbewust) moet hen nu de stevigheid en volwassenheid bieden die hen klaarmaakt voor een leven met verantwoordelijkheid.

Helaas, zo werkt dat niet……… Lieve tieners, we blijven voor jullie bidden……

▶ Tekst uit oorspronkelijk bericht tonen

Dit is niet mijn eerste blogpost waarin in twijfel uit over het bestaansrecht van de hedendaagse kerk. Ja, de kerk heeft bestaansrecht, maar heeft de hedendaagse kerk, de kerk zoals we die kennen ook dit bestaansrecht?

Als zendeling zet ik me in voor de kerk. Niet voor de kerk zoals ik die ken, maar wel voor de kerk zoals ik denk dat die zou moeten zijn: een gemeenschap van gelovigen, die elkaar ondersteunen in hun geloof in Christus als de enige Verlosser en Messias, een gemeenschap met kracht en gezelligheid, liefde en zorg onderling die anderen (buitenstaanders) prikkelen om mee te doen en om deel te zijn van de boodschap. Daar probeer ik samen met mijn vrouw in Kroatie aan mee te werken. Omdat we geloven dat zo een kerk bestaansrecht heeft.

Maar hoe zit het met de hedendaagse kerk? Wat zien we daar terug van het oorspronkelijke ideaal? Ik twijfel en probeer niet te mopperen. Wat beleef ik in relatie tot de hedendaagse kerk? Ja, er wordt van alles georganiseerd en deelnemers worden continue geprikkeld mee toe doen. Blijkbaar is dit prikkelen nodig. Blijkbar gaat het niet vanzelf. Er wordt een bazaar georganiseerd, een compleet concert, verbouwingen waar we vooral allemaal aan mee moeten doen en huiskringen. En de bidstond wordt natuurlijk ook georganiseerd. Maar toch, na een 40 jaar kerkgang, zie ik HET niet gebeuren. De ijver, enthousiasme, liefde, spontane actie, gezelligheid, aan alles wat niet te organiseren is, lijkt het te ontbreken. Onze beste vrienden binnen de kerk zien we mogelijk een maal per twee maanden (en met "zien" bedoel ik dan een echte ontmoeting), de rest alleen in het voorbijgaan tijdens of vlak na de zondagse dienst. (Ook zo’n ritueel dat ontstaan lijkt te zijn vanwege onze beperkte tijd en spontaniteit).

En dus twijfel ik. Nee, ik kan het niet opbrengen om mee te doen aan die verbouwingen en kom ook niet naar dit concert. Ik kan het niet. Ik wil wat anders. Ik wil gewoon tijd hebben voor iemand en dat iemand tijd heeft voor ons. Dat eerst. Dan mogelijk de rest. Ik wil tijd vinden voor mijn kinderen, vrouw, zieke buurman, gezonde buurvrouw, ongelovige kennis, gelovige kennis uit de andere kerk (maar die tenminste in de buurt woont) en zolang ik die tijd niet heb weten vrij te maken doe ik niet mee met dit circus. Ik kan het niet. Ik geloof er niet in. Ja natuurlijk heeft de hedendaagse kerk bestaansrecht. Dat heeft de KPN ook tenslotte ook, net als de PKN. Prima. Maar de basis en bestaan van de kerk is: geloof. En zolang ik er niet in geloof, zul je me er weinig zien. De mensen van de kerk zou ik overigens heel graag vaker en intensiever ontmoeten.

image

Lektire - Lektira download

Just another WordPress.com weblog

Metaphorum

Kwaliteit in de zorg via ICT

Verhalen voor kinderen

A fine WordPress.com site

Toekomst van Bosnie

Just another WordPress.com weblog

Ervaringen met Kroatie

Een Nederlander in Kroatie

Christian Missions on the Balkans

Just another WordPress.com weblog

Intranet RCH

een site van Metaphorum

Intranet WZCO

een site van Metaphorum

Zorgfront (demonstratie)

een site van Metaphorum

Intranet Meesterwerk

een site van Metaphorum

De webkrant

van dewebmeester.nl

meindert69's Blog

The greatest WordPress.com site in all the land!

Ervaring met zending

Soms vanuit voldoening en dankbaarheid, soms ook vanuit frustratie maar altijd in de hoop dat het bemoedigt.

Spiderman Webdesign

webdesign, goedkoop, professioneel

Profetie en eindtijd

Zoektocht naar aanwijzingen over de tijd waarin we leven

%d bloggers op de volgende wijze: